Deze opdracht heb ik uitgevoerd tijdens mijn stageperiode mijn Pixelindustries. Bij dit project was ik verantwoordelijk voor het ontwerp.