Als onderdeel van mijn opleiding heb ik een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar online vertrouwen. Onderzocht werd op welke manier een website van (in dit geval) een incassobureau, een optimaal gevoel van vertrouwen kan opwekken bij hun bezoekers. Hierbij is gebruik gemaakt van o.a. literatuuronderzoek, diepte-interviews en A-B testen.

onlinevertrouwen

Terug naar het overzicht